Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Lịch phát sóng AXN

Cập nhật Lịch phát sóng AXN  <==

00:45 THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)
02:30 BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)
03:20 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)
04:15 THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)
06:00 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)
06:30 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)
07:00 THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)
07:55 EXIT : LỐI THOÁT
08:50 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)
09:40 BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)
10:30 WIPEOUT (SEASON 6) : CÚ NGÃ (PHẦN 6)
11:20 EXIT : LỐI THOÁT
12:10 THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)
13:55 BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)
14:45 ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)
15:35 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)
16:05 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)
16:35 THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)
17:35 WIPEOUT (SEASON 6) : CÚ NGÃ (PHẦN 6)
18:25 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
19:20 EXIT : LỐI THOÁT
20:10 THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)
22:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
22:55 THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
23:50 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
Lịch phát sóng AXN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét